Insats

Ingen säljsituation är den andra lik. Sales Ahead har lång och upprepad bakgrund av att bygga upp hela säljavdelningar från grunden. Vi hamnar löpande i situationer med våra partners där vi tydligt ser behov av olika typer av insatser för att öka organisationens totala försäljning. Som grupp så är vi generalister när det gäller värdehöjande försäljning och relationsbyggande, där var och enskild individ och säljkonsult vanligen är specialist och besitter fullt utvecklad kompetens för att kunna maximera affärsmöjligheterna och avslutsfrekvensen på specifika områden.

En insats ska vara tydlig och generera försäljning direkt!Vi kan skapa dina leads, boka dina möten, sälja dina tjänster, coacha dina medarbetare, förbättra dina chefer, optimera din tid och rekrytera dina säljare. Några populära paketeringar är insats Power Coachning i kombination med säljutbildning. En Power Coach är en fullt utvecklad säljkonsult som är expert på att hantera en speciell säljmiljö och kan därmed visa vägen via hög aktivitet och egen försäljning tillsammans med befintliga medarbetare. Just kombinationen av både grupputbildning och/eller individuell utbildning med en specialist som följer upp på plats och visar det absolut bästa av goda exempel gör att värdet av insatsen blir mångfalt högre.

Vår bredd, fokusering och flexibilitet gör att vi kan ta oss an alla typer av uppdrag och göra en insats som normalt kanske inte fanns i er plan från början. Ett axplock på direkta insatser vi kan utföra är:

 • Pipeline Service
 • Affärsutveckling
 • Akuta säljinsatser
 • Employer branding
 • Förändringsarbete
 • Human resources
 • Telefonförsäljning
 • Direktförsäljning
 • Besöksbokning
 • Feedbackträning
 • Kompetenstester
 • Förbättring av CRM
 • Individuella samtal
 • Coachning på fältet
 • Målgruppsanpassning
 • Nyckelkundsutveckling
 • Individuell coachning
 • Coachning i telefonen
 • Säljprocessoptimering
 • Inspirationsaktiviteter
 • Försäljningschefsskap
 • Organisationsutveckling
 • Coachning i styrdokument
 • Rekrytering second opinion
 • SWOT-analys

..och mycket, mycket mer!

Hör gärna av dig till oss så pratar vi igenom vad just ni gör bra idag samt vad det finns för utmaningar framåt. Vi kommer gärna ut till er och tittar på er verksamhet i ett helikopterperspektiv och skapar en rapport över förbättringsmöjligheter för ökad försäljning.

Väl mött!

Läs mer om Pipeline Service om du verkligen vill skapa snabb och bestående tillväxt.